מנהלת מחלקת רווחה- אמון ונאמנות בחזון מחלקת הרווחה

author.DisplayName

בהרצאה זו נתבונן בהשפעה של הפעלת תכנית `יחדיו` על מחלקת הרווחה, מה הרווח ומה המורכבות בהפעלת התכנית וכיצד משפיעה התכנית על הקשר של המשתתפות עם המחלקה והאמון בה.

Powered by Eventact EMS