תפקיד עו"ס המשפחה בראי יחדיו

author.DisplayName
השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד הרווחה, ירושלים

בהרצאה זו נציג את תפקיד עו"ס המשפחה – מנהל ההתערבות והדמות המקצועית המשמעותית בקשר עם המשפחה בצוות. ונדון באופן שבו תכנית `יחדיו` מיישמת את העקרונות המרכזים שלאורם עו"ס משפחה פועל: הצבת המשפחה במרכז, התייחסות לאדם בסביבתו, חתירה ליחסים מיטיבים, הכרה ביחסי הכוח והתערבות מכוונת תוצאות. עוד נצביע על התכנית כמהווה רכיב ברצף המענים המתפתחים במחלקות לרווחת משפחות עם ילדים במצבי פגיעות וסיכון.

Powered by Eventact EMS