אפיק תעסוקתי

חיים עמר
אגף הרווחה, עיריית ירושלים

במסגרת האפיק התעסוקתי בתוכנית, מוצעות לתושבי ירושלים מגוון רחב של תכניות לקידום תעסוקתי, לסיוע בהשתלבות בעבודה איכותית והולמת או בפיתוח יזמות עסקית, תוך ליווי מקצועי אישי ארוך טווח. התכנית מיועדת לכלל תושבי העיר בגיל העבודה המעוניינים בקידום מעמדם התעסוקתי והכלכלי, כמו גם ליזמים המעוניינים להקים עסק או לשדרג עסק קיים. המשתתפים בה זוכים בהזדמנות למימוש היכולת התעסוקתית שלהם במטרה להגדיל את כושר השתכרותם ומימוש הפוטנציאל האישי.
המענה ניתן באמצעות שישה מרכזי תעסוקה המתמחים בשירות לאוכלוסיות שונות: מרכז תעסוקה ללקוחות המוכרים ברווחה, מרכז לגילאי 60+, מרכז לתושבי מזרח העיר, מרכז לציבור החרדי, מרכז לצעירים ומרכז לסטודנטים ואקדמאים. בנוסף, מופעלות תכניות לקבוצות אוכלוסיות ייחודיות בהתאם לזיהוי צרכים בשכונות העיר, כגון עולים, אנשים מבוגרים בגילאי עבודה (45-60), יוצאי אתיופיה, נשים חרדיות צעירות, אקדמאים ובוגרי תיכון ממזרח העיר ובעלי עסקים (יזמות עסקית).

Powered by Eventact EMS