אפיק הוליסטי

טלי בנאבו
אגף הרווחה, עיריית ירושלים

אצל חלק מהמשתתפים בתכנית, זוהה צורך בסיוע במספר אפיקים בכדי לייצר שינוי משמעותי ולהוצאתם מתחת לקו העוני. במקרים אלה, בחרנו באפיק ההוליסטי המשלב מענים המורכבים מתמיכה בקידום התעסוקתי, במיצוי הזכויות, בהתנהלות המשפחתית כלכלית, חיזוק הקשרים הקהילתיים, וייצוב התא המשפחתי. הסיוע המשולב מאפשר התפתחות במימדים שונים.
האפיק ההוליסטי החל בירושלים כפיילוט במימון פילנתרופיה לפני כעשור ובשנים האחרונות נכנס משרד הרווחה לתכנית נושמים לרווחה. אנו ממשיכים בתכניות נוספות בשת"פ עם עמותות.

Powered by Eventact EMS