אפיק מיצוי זכויות ואפיק ניהול תקציב משפחתי

אסף טמיר שרית ליפקין
אגף הרווחה, עיריית ירושלים

אפיק מיצוי זכויות
על בסיס הניסיון הנצבר, מיצוי זכויות, יכול לשפר את מצבם של עניים. לשם כך, אנו מסייעים למשתתפי `אפיקי הצלחה` באמצעות מרכזים למיצוי זכויות.
המערך פועל בשלוש רמות:
1. טיפול בפניות פרטניות
2. קיום ערבי מידע בנושאים בהם מזוהה כי קיים צורך להנגשת מידע לציבור הרחב.
3. זיהוי חסמים מבניים ופעולות בפרקטיקה של שינוי מדיניות לשינוי המצב.
בשנת 2016 המערך טיפל בכ-7000 פניות, במגוון נושאים, וביניהם: ביטוח לאומי, דיני עבודה, חובות, דיור, צרכנות, ועוד.
נציג כיצד מיצוי זכויות מהווה מענה משלים בכדי לשפר את המשתתפים בתכנית, ואת התכניות העתידיות שלנו בתחום.
אפיק ניהול תקציב משפחתי
לצד הצורך בהגדלת ההכנסה קיים הצורך בניהול נכון של התקציב המשפחתי. אנו מזהים את המשפחות הנדרשות לתמיכה בהתנהלות הכלכלית. התמיכה נעשית באמצעות יעוץ סדנאות או יעוץ משפחתי. התהליך כולו מלווה בהערכה ומדידה של השינוי המשפחתיים כלכליים. אנו פועלים בכדי שמשפחות שמסיימות את הייעוץ או הסדנא יוכלו להמשיך לקבל תמיכה גם לאחר מכן, בכדי לשמר את הישגי התכנית.
ככלי מניעה משמעותי, אנו מרחיבים את שיתופי הפעולה עם גורמים בקהילה שאיתם אנו מגיעים לאוכלוסייה רחבה בעיר, תחנות לבריאות המשפחה, בתי ספר, מינהלים קהילתיים, וכו`.

Powered by Eventact EMS