סוגיות ייחודיות בטיפול זוגי בבני אותו מין לקראת הורות

author.DisplayName
טיפול זוגי ומשפחתי, עצמאי, מרכז

הגם שלזוגיות החד מינית מאפיינים דומים לזו של זוגיות הטרוסקסואלית, נמצא שמתקיימים בה אפיונים ייחודיים אישיים ובין אישיים המעצבים את סגנונות התקשורת ואת הדינמיקות שבה ולכן קיימים אפיונים ייחודיים לטיפול הזוגי בבני זוג מאותו מין.
הכעסים והוויכוחים בזוגיות החד מינית אינם שונים מהותית מאלה שמתרחשים בזוגיות ההטרוסקסואלית אלא שכאן הם, במקרים רבים, אינטנסיביים יותר והם, לעיתים, נעשים בבידוד חברתי ומשפחתי. בשל סיבות אישיות, אישיותיות וחברתיות, הזוגיות החד מינית עלולה להתפרק ביתר מהירות ביחס לזוגיות ההטרוסקסואלית. המטפל הזוגי והמשפחתי יכול לסייע לכל אחד מבני הזוג להכיר את הנקודות האלה וכן להביא את בני הזוג להתייחסות רצינית, אחראית ומספקת יותר לזוגיות החד מינית. בהרצאה אעמוד על הגורמים הפסיכולוגים הרגשים בהקשר הזוגי, נעסוק בדילמות הייחודיות שעומדות בפני בני הזוג מאותו מין וכיצד על המטפל להבין את ההקשר המיוחד שלהן בזוגיות החד מינית וכיצד לעזור לבני הזוג להתגבר על המהמורות שמקשות על אחזקת הזוגיות בהקשר החד-מיני.
המטפלים נדרשים להכיר את מעגלי ההתפתחות הייחודיים של הזוגיות החד מינית, את הגורמים לפערים במעגלי ההתפתחות האישיים ולדעת כיצד לסייע לבני הזוג להתאים ולסנכרן אותם לכדי עמידה זוגית איתנה מול אתגרי המשפחה. המטפלים בבני זוג מאותו מין נדרשים להכיר החברה והתרבות של בני הזוג וכן את התהליכים ההתפתחותיים הייחודיים והחסמים האינטרא-פסיכיים שעלולים להקשות על יצירת הקשר האינטימי והמחייב.

Powered by Eventact EMS