עבודה קהילתית - ההתחלה

ד"ר אלישבע סדן
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית ירושלים

כיצד התקבלה ההחלטה לפתח עבודה סוציאלית קהילתית בישראל? האם המתודה הקהילתית השתלבה בעבודה הסוציאלית שכבר נעשתה בארץ?. שאלות אלו ונוספות היו מטרתו של המחקר עליו תתבסס ההרצאה. מטרתו של מחקר הסטורי היא לדעת יותר על העבר, אבל לא פחות מכך - להבין כיצד הגענו עד הלום. נציג את ההקשר המדיני- חברתי- כלכלי בו פעלה העבודה הקהילתית אז, ואת התנאים והאתגרים עימם התמודדו העובדים והעובדות הקהילתיים הראשונים ונשאל אם ניתן למצוא קשר בין אלה לבין מצב העבודה הקהילתית בימינו אלה.

Powered by Eventact EMS