הגישה הקוגניטיבית התנהגותית CBT - המהפכה הבאה בעבודה סוציאלית

ד"ר ניר עישר תמי עישר
מכון פסגות לטיפול והכשרה, תל אביב

העובדים הסוציאליים אוחזים בלפיד הסיוע לאותם האנשים שאינם יכולים לעשות זאת לעצמם. המדינה מטילה עלינו לבצע מלאכה קשה זו באמצעים דלים יותר ויותר. העו"ס צריך ללמוד להסתגל למציאות זו, לשינויים תכופים בתקנות וגם לגרום לכך שפחות אנשים יזדקקו לסל השרותים המתדלל. הפיתרון הנכון והיעיל הוא לגרום לאנשים לעבור ממצב של קבלת סיוע (אויר לנשימה) ליצרני חמצן בעבור עצמם. ה- CBT עושה בדיוק זאת. הוא הופך מילים אבסטראקטיות לתוכניות פעולה שניתנות לביצוע שלב אחר שלב עד להשגת היעד המבוקש. בשנים האחרונות, הוכשרו מאות עובדים/ות סוציאלים. בסימפוזיון זה נציג יישומים שונים: בהתמכרויות במחלקת רווחה, בבי"ח כללי במחלקת השתלות לב, בשיפור מיומנויות חברתיות לילדים ונציג גם פרוטוקול שנועד לעו"ס שנועד ליצור את שיתוף הפעולה עם הפונה הכועס.

Powered by Eventact EMS