עוסי"ם טיפול קוגניטיבי התנהגותי

מרב ברקבי שני meravpsagotcbt@gmail.com
מנהלת ביה"ס לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, מכון פסגות בשת"פ המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה ובחסות מערך לימודי החוץ, תל אביב

העבודה הסוציאלית עברה שינויים רבים לאורך השנים כשהבולט בהם הוא המעבר מגישת לקוח שירגיש טוב יותר ללקוח שמצבו יהיה טוב יותר (רונן ופרידמן...), כלומר מסיוע בעין לכלים להעצמת הלקוחות.
הגישה מעצימה את הלקוח והופכת אותו לשותף פעיל בתהליך ההתערבות. הגישה מתמקדת בהקניית מיומנויות ללקוח כך שלאחר ההתערבות יהיו ברשותו כלים להמשך התמודדויות בחייו. הגישה כוללת בתוכה שלושה דורות של גישות וטכניקות טיפוליות רבות ומגוונות בעלות מועילות מוכחת. הגישה מאופיינת בעבודה ע"פ פרוטוקולים טיפוליים. נוצרו ונבחנו פרוטוקולים ייעודיים לאוכלוסייה ולתחומי הבעיות של העבודה הסוציאלית.
ארגוני הבריאות ברחבי העולם ממליצים על גישה זו כמענה ראשון לבעיות פסיכולוגיות, רגשיות והתנהגותיות.
ההתערבויות הקוגניטיביות התנהגותיות ממוקדות ונחשבות להתערבויות קצרות מועד. הן מכוונות לשינוי ותוצאות מדידות.
הגישה מאד מתאימה לעבודתו של העו"ס בשל היותה יישומית, מעצימה ונגישה להתערבות.
בסדנא נכיר את הגישות התנהגותיות קוגניטיביות, נחווה אותם, נכיר ונחשף לטכניקות שנגזרות מהן וניישם אותן על מקרים טיפולים.

מרב ברקבי שני
מרב ברקבי שני
Powered by Eventact EMS