קהילות הידע: הדור הבא- workplace ככלי עבודה בשירות הרווחה

מיטל ויסמן צברי meitalit80@gmail.com
אגף מחקר, תכנון והכשרה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
מיטל ויסמן צברי
מיטל ויסמן צברי
Powered by Eventact EMS