מדידת פעילות מוחית: כמה אנחנו רחוקים מקריאת מחשבות?

Michal Balberg
Holon Institute of Technology, Israel

הידעתם שאפשר למדוד את השינויים בתבנית הפעילות של תאי העצב ואת זרימת הדם במח בצורה לא פולשנית (מבלי להיכנס למח עצמו)? חיישנים אשר מודדים את הפעילות החשמלית של התאים, או את השינויים המקומיים בזרימת הדם ברקמת המח, מאפשרים לזהות הבדלים בין הפעילות של מח בריא וחולה, לתקשר עם אנשים משותקים, או להפעיל רחפן או כסא גלגלים. כל זה מתאפשר באמצעות מיקוד המחשבה לתבניות מסוימות המזוהות ע"י אלגוריתמים ממוחשבים.

מה אפשר יהיה לעשות עם זה בעתיד? ההתקדמות הרבה בתחום זה תאפשר בעתיד לתקשר עם מחשבים בכח המחשבה בלבד. מה זה אומר מבחינה יישומית? מבחינה אתית / מוסרית? על כך בהרצאה.

Powered by Eventact EMS