איכות וחדשנות - מנוגדים או משלימים?

איתן נוה
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ישראל

בסדנה זו אציג היבטים יישומים של סדרת מחקרים ארוכה שערכתי על הקשר בין איכות וחדשנות. אציג את מורכבות הקשר בין איכות וחדשנות ואתמקד בתנאים ובאופן בו ארגונים יכולים להרוויח משילוב בין איכות וחדשנות. אציג גם את סיכונים שגלומים ביישום משולב של איכות וחדשנות. אחד מממדי האיכות שאתמקד בהם הוא טעויות בארגונים ואציג את ההשפעה של היבטים תיפעוליים, כולל `תעשיה 4`, על הישנותן של טעויות והקשר לחדשנות. הסדנה מומלצת במיוחד לאלה מבנינו שחונכו שלעשות `גם וגם` כדאי יותר מאשר `או או` ולאלה שחושבים שהמנהלים הבכירים טוב היה לו היו מחויבים יותר לקידום איכות.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS