מדען הנתונים: מקצוע העתיד ומכפיל כח בניהול ארגונים

author.DisplayName
ייעוץ ואנליטיקה, K-Consulting, ישראל

מטרת הסדנא: להגדיר תפקיד מדען הנתונים בארגון עסקי ותעשייתי ולתאר כיצד תפקיד נחשק זה ממנף היכולות של הארגון מבחינה תפעולית, שיווקית ופיננסית.

תיאור הסדנא: "מדען הנתונים" או בלועזית Data Scientist הינו מקצוע חדש ונחשק מאוד בשוק העבודה. עם זאת, עבור חלק נרחב מן האוכלוסייה, תפקידו, הכשרתו ויכולותיו של מדען הנתונים אינם ברורים לסובבים אותו לעיתים אף למנהליו. בסדנה זו, נבהיר את תפקיד מדען הנתונים ותפקידו בארגון העסקי והתעשייתי. נראה כיצד תפקיד זה יכול לשמש בתור מכפיל כוח עבור ארגונים אשר מנהלים רישום מסודר ותקין כחלק מן היום-יום אך אינם יודעים כיצד להשתמש בידע הארגוני האירגוני הקיים ולמצות אותו על מנת להגיע לתובנות עסקיות חשובות אשר יכולות למנף את החברה בעידן התחרותי של ימינו.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS