המרכיב החסר לכל תכנית מצוינות תפעולית

author.DisplayName
כללי, נקס ארה קונסלטינג בע"מ, ישראל

מטרה - סדנה זו תבסס את ההבנה כי כמעט כל תכנית מצוינות תפעולית חסרה מרכיב חיוני, אשר בלעדיו התועלות המושגות מהתכנית נפגמות הן בהשלכתן, הן בשרידותן והן במידת הקבלה של התהליך על ידי אנשי הארגון. הסדנה תציג את המרכיב החסר, את תפקידו בתכנית המצוינות התפעולית וכיצד מרכיב זה תורם להשגת שיפור מתמיד במדדי הביצוע המרכזיים של המערכת התפעולית

רקע - מצוינות תפעולית היא אולי שם יחסית חדש, אך המרדף אחר השגת שיפורים בביצועי מערכות תפעוליות קיים מימים ימימה. לאורך הדורות נשא מאמץ זה שמות רבים וכיום, במקרים רבים, מתבסס על גישת ה LEAN. אך בדיקה קפדנית של תועלות לאורך זמן תגלה שרוב הארגונים המיישמים גישות אלו אינם מצליחים לשמר הישגים משמעותיים במדדי הביצוע המרכזיים שלהם ואפילו אינם מצליחים לשמר את השינויים לאורך זמן ולרוב, לאחר זמן כזה או אחר, חוזרות לשלוט בתלהיכים השיטות המסורתיות שהיו קיימות עוד קודם.
מעניין לציין, שבמקרים רבים מאוד, היישומים של מצוינות תפעולית מתחילים במה שניתן לכנותו "פירוטכניקה", אותם מרכיבים שהיתרון המרכזי שלהם הוא הנראות (כמו 5S) ולאו דווקא מרכיבים אשר ברור כי יביאו מייד עם יישומם שיפורים נראים בעין, במדדי הביצוע.

מדוע זהו המצב? למה למרות הרצון והנכונות להשקיע זמן ומשאבים, תכניות המצוינות התפעולית נופלות לפח ה"פירוטכניקה", מתקשות להשיג הישגים משמעותיים במדדי הביצוע ואינן שורדות לאורך זמן? ברור כי הסיבה אינה במתודולוגיות הנבחרות המכילות כולן מרכיבים חשובים ואיכותיים. מה שרובן לוקה בו, הוא חוסר במרכיב חיוני אשר מאפשר לכל הנודעים בדבר להירתם לתהליך, להיות משוכנעים בתועלות שלו ולדעת שמאמציהם בשוטף ובשיפור ממוקדים במקומות הנכונים.

עם יישומו של מרכיב זה מתקבלים שיפורים כמעט מידיים במדדי המפתח, נוצרת נראות רלבנטית לכל מחזיקי העניין, נוצרת בהירות לגבי המקומות בהם יש למקד את מאמצי השיפור ועולה משמעותית היעילות של הפתרונות המתודולוגיים השונים.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS