ניהול ידע- קשיים למימוש ופתרונות

יני פיטלסון
ניהול ידע, אפשטיין ניהול פרויקטים, ישראל

ניהול ידע – קשיים למימוש ופתרונות

תקציר לכנס הנדסת תעשייה וניהול

מטרת הסדנה:

הסבר והמחשות לקשיים הנפוצים במימוש וביישום פתרונות לניהול ידע ארגוני ומתן פתרונות מעשיים לנושא זה.

מהו ידע:

ידע בתחום מסוים הינו – היכרות, הבנה ולרב גם ניסיון, המאפשרים לנו לבצע פעילות בתחום זה.

ידע ארגוני- כאן ניתנות פרשנויות שונות.

נגדיר ידע זה כיכולת. זוהי היכולת הארגונית לבצע, לקדם ולחדש בתחומי הפעילות השונים, תוך ניצול מיטבי של כלל הידע הקיים בארגון.

נפרט את משמעויות המימוש של יכולת זו.

בעיית המודעות לקיומו של הידע- איבוד הידע:

בעוד שלגבי משאבים אחרים בארגון- כגון כוח אדם, המשאב הכספי, מלאי, מבנים, ברור לחלוטין שנדרש לשמור עליהם ולהגדיל את ערכם, אין זה כך באשר למשאב הידע.

במקרים רבים לא ברור כיצד בדיוק שומרים על משאב זה או כיצד מטפחים אותו.

ויותר מכך- משאב זה נשחק כל הזמן ואין לנו כל דרך למדוד שחיקה זו, שהיא למעשה איבוד ידע הקורה תמיד. נציג סיבות מרכזיות לאיבוד הידע ודרכים להקטנתו.

הטיפולוגיה של עובד הידע:

לעובדים יש מאפייני אישיות והתנהלות מגוונים שברובם אינם בשליטת הארגון. מאפיינים אלה עשויים לא אחת לעכב את שיתוף הידע הרוחבי בארגון.

נתאר מאפיינים אלה ונציג את דרכי הפעולה של הארגון לרתום את העובד, כל עובד, לחשיבה השיתופית.

סיכוני ידע:

מעבר לסיכון התמידי של איבוד הידע, קיים סיכון הנובע משיתוף לא אפקטיבי. קיים גם סיכון בו העשרתו ופיתוחו של תחום ידע מסוים אינם תואמים את התקדמות התהליכים הרלוונטיים, כלומר - הם אינם תואמים את המציאות. נפרט סיכונים אלה ואת דרכי ההתמודדות בזיהוי ובמיזעור.

פתרונות:

 • מיפוי הידע

מיפוי הידע הארגוני עוסק ב-

 • קשרי תחום הידע - העובד.
 • הקשרים שבין תחומי הידע השונים.

מפות קשרי תחומי ידע-עובד כוללות:

 • מפת הידע הניהולי
 • מפת הידע ההנדסי
 • מפת קשרי החוץ של העובד
 • ועוד

נרחיב בהמשך.

 • הערכת יכולות עצמית:

תוצג טכניקה ייחודית ובעלת עוצמה זו, המטפלת בתחומי הידע המיושמים ובאופן קידומם בצוות ובארגון.

חשיבות הערכת היכולות העצמית הינה בהיותה בסיס לשיפור יכולות ברמת הצוות ובה בעת היא מהווה גם בסיס מצוין ליישום הדרגתי רוחבי של שיפור היכולות בכלל הארגון.

הערכת יכולות עצמית

 • הגברת המודעות לקיום הידע והקטנת איבוד הידע:

נוכל להעלות את המודעות באמצעות השילוב שבין:

 • הנגשה שיטתית של הידע.
 • פעילות שיווקית - קישור בין הצלחות ומתן פתרונות לבין עצם פעילות השיתוף.

נפרט ונסביר שילוב זה.

 • אפקטיביות ניהולית ע"ב למידה:

להבדיל מיעילות שמשמעה- ביצוע המשימה במינימום משאבים, אפקטיביות מושגת

ע"י פעילות המביאה ערך נוסף למזמין \ לפרויקט \ לחברה, וזאת מעבר לעמידה ביעדים הרגילים של הפעילות \ הפרויקט.

כדי להיות אפקטיבי נדרש ממנהל הפעילות להציב יעדים יצירתיים שמימושם יביא לאותו ערך מוסף. שיתוף מושכל של הידע וההישגים בתחום זה הינו בעל חשיבות עליונה בהגדלת האפקטיביות הניהולית.

נסביר ונציג דוגמאות ליעדים אלה.

 • למידה וחדשנות:

קיים דמיון רב בין מאפייני הלמידה השיטתית לבין אלה של החדשנות בארגון.

נציג מאפיינים אלה ביחד עם דרכי הפעולה המשותפות.

יני פיטלסון

ניהול ידע

אפשטיין ניהול פרויקטים

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS