יישום תכנון לפי זמן (Design to Time) ברכבת ישראל

ד"ר אלכס דן 1 ד"ר סיגל קורדובה 2
1אגף תאום ואטסטרטגיה, רכבת ישראל, ישראל
2הנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת אריאל, ישראל

יישום תכנון לפי זמן (Design to Time) ברכבת ישראל

ניהול פרויקט מערכתי [1]מחייב שיטות מתקדמות לתזמון. באופן מסורתי, בעת תזמון פעילויות (Scheduling) משתמשים בדרך כלל בשיטת Critical Path Method (CPM) -

ניהול, אוניברסיטת אריאל וממנה יודעים מהו הנתיב הקריטי. בהתאם לאילוצים של עמידה בלוחות זמנים של פרויקט ניתן להשתמש בשתי שיטות לדחיסת לוח זמנים (Schedule Compression):

  • מעיכה (Crashing) שהנה קיצור משך פעילות על ידי הוספת משאבים דבר המעלה את העלות של הפרויקט
  • מסלול מהיר (Fast Tracking) שהנה ביצוע פעולות שתוכננו ברצף בביצוע בו זמנית דבר המעלה את הסיכון הפרוייקטלי.

אחת הדרישות התכנוניות בתשתיות לאומיות[2] ותחבורה הנה קביעת מועד תחילת השרות לציבור. מועד זה הנו קריטי להערכות הכוללת של תחבורה ציבורית (נניח המשך פיתוח במקום אחד לאור השלמת פרויקט במקום אחר) ולשיפור מתמיד של השרות. האתגר בניהול פרויקטים מערכתי הנו בשילוב גישות תזמון אלו במרכיבי הפרויקט. התלות בין המרכיבים השונים, הצורך בבחינה אינטגרטיבית ושלבי הבחינה והבדיקות (Test and Commissioning) ועמידה בתקינה מהווים אתגר ייחודי בפרויקטים מערכתיים, הנדסיים וטכנולוגיים מורכבים.

ברכבת ישראל בוצע יישום מעשי של שילוב בין הנדסת מערכת (System Engineering) לבין ניהול פרויקטים.

מטרת ההרצאה הנה להראות את האתגרים הקיימים בשיטה זו, כאשר קיים שילוב בין הנדסת המערכת (השיטה בה תשתית פיזית מוקמת) לבין ניהול פרוייקטלי[3] ואילו פעילויות צריכות להתבצע עם מרווח או במסלול מהיר. במהלך ההרצאה יוצג Test Case של הקמת "מסילות דוד המלך", הקו המהיר בין ירושלים למרכז הארץ והאתגרים שהיו כרוכים ביישום המתודולוגיה בפרויקט.

[1] Frank, M., Frank, M., Shaked, H., & Koral-kordova, S. (2016). Systems thinking: Foundation, uses and challenges. Nova Science Publishers, Inc..‏

[2] Hosseininasab, S. M., & Shetab-Boushehri, S. N. (2015). Integration of selecting and scheduling urban road construction projects as a time-dependent discrete network design problem. European Journal of Operational Research, 246, 762-771.‏

[3] XUE R., Baron C., Esteban P., Zheng L. (2016) Integrating the ISO/IEC 15288 Systems Engineering Standard with the PMBoK Project Management Guide to Optimize the Management of Engineering Projects. In: Auvray G., Bocquet JC., Bonjour E., Krob D. (eds) Complex Systems Design & Management. Springer, Cham

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS