ניהול דינאמי של פרויקטים מורכבים

שי רוזנס
בית הספר להנדסת תעשייה וניהול, אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, ישראל

העולם בו אנו פועלים דורש מאתנו לתכנן ולנהל מערכות שבהן מורכבות דינאמיות היא בלתי נמנעת. הדינאמיות קימת בגלל השפעות הדדיות מרובות , עיכובי זמן רבים, ותגובות לא-ליניארית להחלטות. מכאן, שהשאלות המרתקות כיום את העולם העסקי הן : למה ארגונים נכשלים בהשגת תוצאות עסקיות לאורך זמן? למה עסקים סובלים ממשברים תקופתיים ותנודות במכירות? למה חברות מציגות גידול בעוד שהאחרות מציגות סטגנציה? איך ההנהלה של ארגון יכולה לזהות ולעצב מדיניות המובילה לצמיחה ,כזו שלא תושפע מתופעות לוואי בלתי צפויות.

כאשר אנו עומדים בפני ניהול בעיה כלשהיא לעיתים מזומנות אנו נוטים להניח כי אירוע חיצוני גרם לבעיה ובאופן טבעי מתמקדים בו. בגישת דינמיקה של מערכות (System Dynamic - SD ( נלקחת נקודת מבט חלופית המתמקדת במבנה הפנימי של המערכת. דהיינו, להסתכל על הארגון כמערכת מורכבת הבנויה מאינטראקציות של מרכיבים פנימיים וחיצוניים ,שאותן ניתן למדל תוך שימוש במשוואות דיפרנציאליות להגדרת התהליכים, ובכלי סימולציה לפתרונן.

גישת ה SD מספקת לנו כלים להבנה טובה יותר של בעיות ניהול שונות. יישום גישה זו מתקיים כבר למעלה מחמישים שנה (Lane & Sterman, 2018). למרות ההכרה הרחבה שזכתה לה הגישה, במשך עשרות שנים, ברחבי העולם הן האקדמי והן היישומי היא עדיין כמעט ולא מוכרת בארץ

(Dangerfield, 2016; Langroodi & Amiri, 2016).

ההרצאה תציג את עקרונות גישת ה SD הכוללים: הגדרה של תהליכי היזון חוזר, הגדרת מעגלים מוראליים לעומת מעגלים מרושעים. הצגת מודלי מאגרים וזרימות. כמו כן, יתוארו דפוסי התנהגות מקובלים של מערכות שונות: א. גידול מערכי; ב. הגדרת יעדים; ג. צורת S; ד. תנודתיות.

נושא ניהול הפרויקטים יוצג כדוגמה מייצגת ליישום גישת SD . נושא זה נחקר רבות בשנים האחרונות וגם הוא לא זכה להכרה בארץ ( Wang, Kunc, & Bai, 2017).

בשונה מהגישה המקובלת המתארת את ניהול הפרויקט באופן לינארי מציגה גישת ה SD תפיסה שונה בה מיוצג הפרויקט ( ראה תרשים) כתהליך זרימה של עבודה (work flow) בין אוסף המטלות שיש לבצע (Work Remaining) לאוסף המטלות שכבר בוצעו (Work Accomplished).

ניתן ,כמובן, להרחיב את המודל הבסיסי למודלים מתקדמים בהם איכות העבודה משפיעה על מועד סיום הפרויקט. זאת מכיוון, שחלק מהמטלות לא מסתימות וחוזרות לאוסף המטלות שיש לבצע. בנוסף, ניתן לייצג השפעות של משאבים משתנים ואילוצים שונים המשפיעים על כמות העבודה שבוצעה והופכים אותה לאוסף המטלות שיש עדין לבצע.

לסיכום, גישת ה SD מציגה אפשרות לניתוח לא לינארי של תהליכים ושל פרויקטים בראייה מערכתית הוליסטית תוך שימוש בכלי סימולציה תהליכית ותוך התבססות על כלים מתמטיים מתקדמים. שימוש בגישה זו מציג למנהלים תפיסה רחבה על המערכות עליהם הם אחראים ועל משמעות ההחלטות אותן הם מקבלים.

References

Dangerfield, B. (2016). System dynamics applications to European healthcare issues. In Operational Research for Emergency Planning in Healthcare: Volume 2 (pp. 296–315). Springer.

Lane, D. C., & Sterman, J. D. (2018). A model simulator: The lives of Jay W Forrester. Journal of Simulation, 12(2), 90–97.

Langroodi, R. R. P., & Amiri, M. (2016). A system dynamics modeling approach for a multi-level, multi-product, multi-region supply chain under demand uncertainty. Expert Systems with Applications, 51, 231–244.

Wang, L., Kunc, M., & Bai, S. (2017). Realizing value from project implementation under uncertainty: An exploratory study using system dynamics. International Journal of Project Management, 35(3), 341–352.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS