האסטרטגיה הדיגיטלית של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל)

אדם ברטאש אלכס בלכמן
חיל טכנולוגיה ואחזקה, צה"ל, ישראל

תקציר ההרצאה

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (להלן אט"ל), הוא אגף בזרוע היבשה של צה"ל שאחראי על מתן מענה בתחומי הרפואה, הטכנולוגיה ולוגיסטיקה בשגרה ובחירום. האגף כולל את חיל הרפואה, חיל הטכנולוגיה והאחזקה וחיל הלוגיסטיקה ולצידם מרכזים רבים (הובלה, מזון, ציוד, אמצעי לחימה וחלפים, שיקום ואחזקה ויחידות נוספות).

הטכנולוגיה של היום מאפשרת יכולות שלא היו אפשריות בעבר, התייעלות בסדרי גודל וגמישויות חדשות שיאפשרו פיתוח עתידי של שירותים. לעומת זאת, חלק מהתהליכים הלוגיסטיים היום הם מיושנים ואינם מתאימים לעידן הטכנולוגי שבו אנו חיים. האסטרטגיה הדיגיטלית של אט"ל מיועדת להוות את הבסיס שבסופו של דבר יאפשר לבצע את המשימות של צה"ל בצורה טובה ויעילה יותר.

כחלק מגיבוש האסטרטגיה הדיגיטלית של צה"ל בוצעו מספר מהלכים שאותם נציג בהרצאה:

  1. הסתכלות משולבת על תהליכים, אנשים ואמצעים: המיקוד הוא רב תחומי, מעבר לחייל או היחידה.
  2. מיפוי תהליכים באמצעות כלים של מסע לקוח: לעיתים הסתכלות על פרסונה שאיננה פיזית משנה את תמונת המצב.
  3. בניית מנגנון להתייעלות מתמדת וניהול חדשנות: מניצול הזדמנויות לתהליך שיתופי.

בהרצאה זו נציג את הדרך לפיתוח האסטרטגיה, תוך הצצה לרעיונות, התפיסות והפתרונות שעלו בתהליך גיבוש האסטרטגיה. חלק מהלקחים הארגוניים, הטכנולוגיים והתפיסתיים יוכלו לעניין נציגים מארגונים דומים ובראיה רחבה.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS