צרכי פרויקט הגמר בתחום פיתוח המוצרים הפיזיים, אל מול אתגרי העתיד.

אביחי שורין 1 ניצה דוידוביץ' 2 שרגא שובל 1
1המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת אריאל, ישראל
2המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת אריאל, ישראל

פרויקט הגמר הינו גולת הכותרת בלימודי התואר הראשון בתחום פיתוח המוצר. בפרויקט, הסטודנט מתנסה בפתרון בעיה, מחפש ונותן מענה לצרכים אמיתיים, ופועל באופן מלא בתהליך פיתוח המוצר. פרויקט זה הינו האחרון, הרחב, והמקיף ביותר אותו מבצע סטודנט לפני יציאתם לשוק העבודה, ומכיל בתוכו את כל הידע שצבר הסטודנט. לפרויקט מגוון מטרות, כגון: הכנת הסטודנט לתעשייה, חווית תהליך של פיתוח מוצר אמיתי, והגברת תפוקות הלמידה של הסטודנט.

שיטת ההוראה בפרויקט הגמר, הינה על ידי תהליכי למידה מבוססי פרויקט ובעיות ([1]PmBL/PtBL), בהם מתבצע פיתוח מוצר. למידה זו תואמת את גישת ה-[STEM[2, הנפוצה בהוראת המדעים, ומאופיינת בהתנסות מעשית ומולטידיספלינארית של החומר הנלמד. תהליכים אלו, ידועים כמועילים ללמידה, ואף מאפשרים פיתוח מיומנויות רחבות מאד, כמו יצירתיות ויזמות, בנוסף להרחבת הידע התיאורטי. למרות חשיבותו, לאורך השנים, תהליך פיתוח המוצר בפרויקט הגמר כמעט ואינו משתנה. השינויים, אם קיימים, הינם לרוב בנושאי הפרויקט עצמם ולא במהות, דבר שכבר הוביל לשמיעת קולות באקדמיה הקוראים לביטולו.

עם סיום פרויקט הגמר, הנערך בשנת הלימודים האחרונה, יוצאים הבוגרים אל התעשייה, אשר עוברת בשנים האחרונות תמורות רבות. מוצרים רבים מגיעים אל השווקים לאורך כל השנה, ותהליך פיתוחם נע בין מחוזות מוכרים ו"מסורתיים", לתהליכי פיתוח מקוצרים, חדשים ולא מוכרים, תוך התחשבות באילוצי ושינויי העולם הטכנולוגי, היזמי, והחברתי. בין היתר ניתן לחזות אף בשינויים בדרישות מהמוצר ותכונותיו, כגון: "אופי המוצר" וחוויית השימוש, המשפיעות על הצלחתו של מוצר בשוק.

בוגר המגיע לתעשייה, נדרש להיות מוכן לשינויים. על כן עליו להיות בעל יכולות שונות ומולטי דיסציפלינאריות. הבוגר יצטרך שני סוגי כישורים על מנת לפתח מוצר בצורה אופטימלית:

  1. כישורים מקצועיים
  2. כישורים "חיוניים" ("רכים") כגון: יצירתיות, חדשנות, ראייה רחבה, עבודת צוות וכד`.

כך, יוכל הבוגר הטרי לזהות צרכים נכונים במהלך תהליך הפיתוח, להתייחס לאופן וסביבת השימוש, ולנצל את המשאבים העומדים לרשותו ולרשות החברה בצורה מיטבית.

למרות האמור לעיל, ועל אף השינויים בענף ודרישות התעשייה, עדיין ניתן לחזות בפערים מהותיים ורבים בין תהליך פיתוח המוצר בפרויקט הגמר באקדמיה לתהליך בתעשייה, וברמת המוכנות לתעשייה אליה מגיע סטודנט בסיום לימודיו. אמנם התעשייה הינה לקוח חשוב ביותר של האקדמיה, והקשר הינו הדוק, אך כישורים אלו עדיין לא מתקבלים בצורה מספקת על ידי האקדמיה, שצריכה להכשיר בוגר המוכן לצרכי התעשייה המשתנים.
מחקר זה בוחן את תהליך הפיתוח של פרויקט הגמר בתואר הראשון, מתוך מטרה לאתר מהם הצרכים והחוסרים בפרויקט, ומהן תפוקות הלמידה החשובות ביותר שיש להקנות לסטודנט. המחקר מתמקד ב-4 צירים מרכזיים, והשפעתם על התחום (מודל המחקר מתואר באיור 1.1): קובעי המדיניות באוניברסיטאות ומכללות, התעשייה, מנחי הפרויקט, הסטודנט/ הבוגר, ובוחן את צרכי הפרויקט, לאור 3 נק` מרכזיות:

  1. מתודת הפרויקט (תהליך, זמן וכד`).
  2. כישורים נדרשים ותפוקות למידה ("ארגז כלים" המכין לעולם האמיתי).
  3. התעשייה – קשר והבדלים.

זאת על מנת להבין מה ההבדלים בין האקדמיה לתעשייה בתהליך פיתוח מוצר, לראות מהן המיומנויות הדרושות לסטודנט על מנת לצמצם פער זה, ולבצע אופטימיזציה לפרויקט שתמקסם את תפוקות הלמידה.


איור 1.1

[1]PmBL – Problem Based Learning | PtBL – Project Based Learning

[2]STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics

Keywords: Engineering Design; Learning Outcomes; Academic - Industry relationship; Capstone project; Engineering students skills.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS