זימון תורים בעזרת אפיון יומנים והתאמתם לסביבה סטוכסטית מגוונת לקוחות

יריב מרמור 1 יוסי לוזון 2
1המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, ישראל
2הפקולטה למדע יישומי והנדסה, המחלקה להנדסה מכנית ותעשיה, אוניברסיטת טורונטו, קנדה

מערכות שירות, ובפרט מערכות בריאות, נמצאות במאבק מתמיד בין השאיפה לשיפור רמת השירות אותן הן מעניקות ללקוחותיהם ובין העלויות הכרוכות בכך. בעבודה זו אנחנו מציעים פרוצדורה לתכנון ואפיון היומן של נותן שירות כך שיתחשב בחוסר הודאות שבזמני המופע והשירות של לקוחות מסוגים שונים.

המטרה באפיון היומן היא מזעור משך ההמתנה של הלקוח מרגע ההתקשרות ועד היציאה מהשירות. הבעיה מודלה באמצעות תכנות לינארי מעורב בשלמים, תוך קביעת רמות שירות להתמודדות עם שונות הנובעת מהסטוכסטיות במערכת. הוספנו אילוצים קליניים ואילוצי תפעול ובחנו את הפתרון של המודל בעזרת סימולציה. הפתרון מראה שיפור ניכר על פני גישות כמו FCFS ו DSPT.

בשלב האחרון הרחבנו את הפתרון עבור מספר שרתים העובדים בתור ובנינו מודל לאפיון יומנים מסונכרנים.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS