והרי התחזית: צה"ל בדרך לצבא תבוני מפת דרכים לאימוץ טכנולוגיות בינה מלאכותית בצה"ל

נורית כהן־אינגר
מדור דיגיטל, צהל, ישראל

הרעיון שהלוחמה מבוססת הטכנולוגיה תחליף את הכוח הפיזי ואת הנוכחות האנושית

בשטח, מעורר בצה"ל אי־נוחות ואף התנגדות. בניגוד לכך, טוענים הכותבים לעליונות

הלוחמה מבוססת הטכנולוגיה, ולהגברת השימוש בה; בפרט, מציעים הכותבים מפת דרכים

לשילוב הבינה המלאכותית בצה"ל, שלא מתוך מטרה להחליף את החיילים שבשטח, אלא

מתוך הבנת הפוטנציאל הגלום בהן לאיגבור )סינרגיה( יעילות הלחימה. התהליך מתחיל

טרנספורמציה ,Big Data בהנחת תשתית של תנאים מאפשרים: כוח אדם ייחודי, תשתיות

דיגיטלית ומנהיגות מחויבת. שימת דגש על הטמעה הדרגתית, על הנגשת התוצרים, על

הסברה על אופן פעולתם ועל אימוץ מקסימלי של תוצרים מהעולם האזרחי, יובילו את

צה"ל להיות תבוני יותר, וכך גם יעיל ואפקטיבי יותר, בשדה הקרב ובשגרה.

מטרת הסדנה להדגים את תפקידה של הטכנולוגיה לתת תשובות לשאלות העולות מתוך הצורך האמיתי בארגון ובמציאות המתגבשת

תחום ההרצאה הינו בינה מלאכותית וBIG DATA.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS