שיקולי איכות ובטיחות בתיכון בטיחותי חסין

author.DisplayName
בטיחות, הקמ"ג, ישראל

תקציר

שלבי התכן (Design) של ציוד או מכשור חדש הם קריטיים :
א. כבר בשלבי התכן הראשוניים ניתן להטמיע את עקרונות התכן הבטיחותי חסין Safe Design.

ב. טעות המוטמעת בתכן הציוד תלווה את הציוד לאורך כל "חייו"..
ג. עלויות התיקון בשלב התכן הן נמוכות משמעותית בהשוואה לעלויות אי האיכות שיתגלו
בשלבים מאוחרים יותר בחיי הציוד.

לפיכך, חיוני להטמיע כבר בשלבי התכן המוקדמים, פעילויות איכות ודרישות בטיחות כחלק
מניהול הסיכונים הפרואקטיבי-מניעתי והאפקטיבי [1,2].

בשנים האחרונות התפתחו "תורות" לניהול איכות ולניהול הבטיחות [3,4] שמאפשרות לחסכון עלויות וצמצום במשאבי הארגון ("ניהול-רזה") [5].

היתרונות העיקריים :
1. המשותף בין מתודולוגיות איכות ובטיחות והטמעתן כבר בשלבי התכן, יאפשר חיסכון
במשאבים קיצור לוחות זמנים.

  1. שיפור תהליכי התכן הבטיחותי בעקבות הצפת נקודות בעלות פוטנציאל לתאונות וכשלים.
  2. הטמעת מתודולוגיות של ניהול סיכונים ייעודי במהלך התכן, יאפשר להתרכז וליישם תכן
    לבטיחות (Safe Design) ולהטמיע אמצעים ואביזרי בטיחות ייעודיים.
  3. הורדת מספר החריגים, תקלות ותאונות.
  4. החשיבות בשילוב מהנדסי איכות ובטיחות בקבוצת התכן ישפר את התכן הבטיחותי לציוד
    ולמכשור.


סקר ספרות

[1] מ` מהרי"ק וש` ארואטי. שילוב שיקולי בטיחות המוצר וניהול הבטיחות בתהליך פיתוח
טכנולוגי. ביטאון הבטיחות מס. 320 יוני – יולי 2009.

[2] צ` בר-דרור. מערכת "ניהול מצוינות (איכות-בטיחות) משולבת" – הגישה הפרואקטיבית.
http://www.isq.org.il/Noah_Link/Safe.htm

[3] M. D. Cooper and R. A. Phillips. Kill two birds with one stone : achieving quality via total safety
management. Facilities, V. 15, No 1,2 pp. 34-41 (1997).
[4] R. Dumas. Safety and Quality : The human dimension, Professional Safety. December (1987).

[5] ד"ר אמיר פרי. גליון בטיחות מספר 340, אוקטובר-נובמבר 2012.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS