סדנה בנושא: חדשנות בתעשייה המסורתית בעזרת הכנסת דיגיטציה כמעבר מייצור מסורתי לייצור מתקדם


מרים ארז 1 איתי דברן 2 אסף אברהמי 1 דותן רודנסקי 1 ייל הרר 1
1הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ישראל
2הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ישראל

מטרת הסדנה להציג התנסות בתהליך של שיתוף פעולה אקדמיה- תעשייה, למעבר מייצור מסורתי לייצור מתקדם בעזרת דיגיטציה.

תעשיה 4.0 מתבטאת בחיבור העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, איסוף מידע בזמן אמת ועיבוד המידע בעזרת שיטות מתקדמות של אינטלגנציה מלאכותית, לצורך קבלת החלטות לפתרון בעיות מורכבות.

במפעלי הייצור, הכנסת דיגיטציה, איסוף עיבוד נתונים ומתן משוב חוזר אל תהליך הייצור, מאפשר למידה, ופתרון בעיות מבוססות ידע, שהופכות את הייצור לייצור מתקדם.

הצורך במעבר לייצור מתקדם נובע מכך, שבחלק ניכר מהתעשיות המסורתיות מתקבלות החלטות בקו הייצור על בסיס ניסיון ואינטואיציה בלבד ולא על סמך נתונים בזמן אמת. כתוצאה מכך יש ריבוי תקלות ופגמים, בזבוז חומרי גלם והפסקות ארוכות בקו הייצור, שמובילים לפריון נמוך בתעשיות אלו. יתר על כן, אותן תקלות וטעויות חוזרות על עצמן, בהיעדר נתונים כבסיס ללמידה מתמשכת, שתביא לפתרונות שיקטינו תקלות, הפרעות בתהליך הייצור, מוצרים פגומים, וכתוצאה מכך הקטנת עלויות ועליית הפריון.

במצב הקיים, מנהלים בקווי הייצור עסוקים מרבית זמנם בכבוי שרפות ואינם מתפנים לעסוק בהכנסת פתרונות חדשניים, שיקפיצו את הייצור מרמת פריון נמוכה, הקיימת כיום, לרמת פריון גבוהה, שתתרום לעליה ברמת החיים בתעשייה ומעבר לה. השאלה, איך משנים את בסיס קבלת ההחלטות במפעלי הייצור מהחלטות מבוססות ניסוי וטעיה ואינטואציה, להחלטות מבוססות ידע בעזרת שיטות חישוביות מתקדמות לקבלת פתרונות אופטימליים.

אנו מציעים, ששיתוף פעולה בין התעשייה המסורתית, האקדמיה, וחברות טכנולוגיה המספקות שרותי IOT , יביא לפריצת דרך בשיטות הייצור הקיימות בעזרת דיגיטציה, המאפשרת איסוף, ניתוח ועיבוד נתונים בזמן אמת, בעזרת שיטות חישוביות מתקדמות לפתרון בעיות. יישום פתרונות אלו מביא להקטנת תקלות, הקטנת שעור פגומים וזמן בטלה של מכונות ואנשים. פתרונות מבוססי דיגיטציה בתעשייה המסורתית מקדמים באופן משמעותי את תהליך הייצור משלב חומרי הגלם, דרך שלב הייצור ועד שלב אספקת המוצר ללקוחות.

תאור הסדנה:

בסדנא זו נציג שלשה תהליכים של הכנסת דיגיטציה בשלשה מפעלי ייצור, במטרה לאסוף נתונים במוקדים בעייתיים של טעויות חוזרות, רבוי פגמים והפסקות בייצור ועיבוד הנתונים כבסיס לפתרון שייושם על ידי המפעל לצורך צמצום טעויות, הורדת אחוז הפגומים ותקלות בפס הייצור והעלאת רמת הפריון בייצור. בכל אחד מהמפעלים, הכנסת טכנולוגיות מתקדמות ומעבר לייצור חכם, מלווה באמצעות שימוש בתהליכים מתודולוגים סדורים המערבים מספר תחומי התמחות בהנדסת תעשייה, במדעי המחשב ובלמידה ארגונית.

במהלך הסדנא נתאר את תהליך הכנסת הדיגיטציה בשלשת מפעלי הייצור, בעזרת מנחים אקדמיים וסטודנטים משתי פקולטות – הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב, שעבדו יחד על כל אחד משלשת הפרויקטים.

שילוב הידע של הנדסת תעשייה, המאפשר מפוי, זהוי, ומדידה כבסיס לפתרון, יחד עם ידע ממדעי המחשב בתחום ה IOT , מאפשר זהוי ואיסוף מידע בצווארי הבקבוק שבתהליך הייצור ועיבוד המידע בעזרת סימולציות ושיטות חישוביות מתקדמות, המאפשרות בניית אלגוריתם לפתרון מדויק של הבעיה. שילוב זה העלה את התפוקה ואת ניצולת הציוד עד 15%.

מהלך הסדנא:

7 ד`: הצגת הנושא: הצגת הצורך והשיטות המוצעות לפתרון.

25 ד` : הצגת התהליך: זיהוי הבעיה, והפתרון המוצע בכל אחד ממפעלי היצור.

  1. בניית שיתוף פעולה בין אקדמיה לתעשייה
  2. בניית צוותים רב-דיסיפלינרים של סטודנטים ומנחים מתחום הנדסת תעשייה וניהול ומתחום מדעי המחשב.
  3. שיטות העבודה והכלים מתחום הנדסת תעשייה וניהול
  4. שיטות העבודה והכלים מתחום מדעי המחשב.
  5. בניית הפתרון בעזרת שילוב כלים ושיטות מהנדסת תעשיה ומתחום הIOT וה –big data.

8 ד: דברי סיכום ומסקנות ושאלות ותשובות.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS