פרוייקטי Data Science , אגף כח אדם, צה"ל

חביב הרשקוביצי נטלי לוי
אגף כח אדם, צה"ל, ישראל

אגף כח אדם בצה"ל בביצוע מחקרי Data Science אודות נתוני כח אדם לטובת מקבלי ההחלטות. במהלך השנים האחרונות פותחו מודלים שונים מבוססי Data Science לחקירה של השירות האפקטיבי ומימוש הפוטנציאל הטמון בקרב המלש"בים והמשרתים בצורה אופטימלית. המחקרים בוצעו על בסיס נתונים שנאספו לאורך שנים, ובוצעו באמצעות מימוש אלגוריתמי ML וטכניקות DM בשפה Python.

המחקרים מייצרים קשת רחבה של מדדים חדשים המאפשרים התבוננות רחבה החל משלב מועמד לשירות ביטחון, ממשיך בשירות ועד לשחרורו מצה"ל.

מלש"ב-

  1. מדד שרידות כללי – מדד המנבא על בסיס נתוני "צו ראשון" את הסיכויים לסיום שירות תקין ללא ליקויי שירות כדוגמת כליאות ושחרור מוקדם. על בסיס מדד זה מופנים מלש"בים בעליי סיכויי שרידות נמוכים לקורסי הכנה לשירות.

  1. מדד התאמה לתפקיד – מדד המנבא על בסיס נתוני "צו ראשון" את סיכויי ההצלחה בתפקיד ספציפי. עבור כל תפקיד פותח מדד ייעודי המשקף את מידת התאמתו של המלש"ב לתפקיד- על בסיס נתוני עבר. מלבד חישוב ציוניי ההתאמה, פותח אלגוריתם שיבוץ מבוסס תורת הגרפים לשם שיבוץ אופטימאלי של המלש"בים על בסיס מדד ההתאמה אל מול אילוצי המערכת כגון מכסות לתפקיד ורצונות המלש"ב. באמצעות מודל זה, ניתן להביא את החייל הנכון למקום הנכון, ולאפשר לו לממש את הפוטנציאל הטמון בו. המודל הופעל עד כה בתפקידי הלחימה, ונמצא בשלבים מתקדמים של עבודה עבור יתר התפקידים.

  1. מדד התאמה לפיקוד ביבשה – מדד המנבא על בסיס נתוני "צו ראשון" את סיכוייו של המלש"ב להפוך למפקד בלחימה. באמצעות מודל זה ניתן להכווין בשלב מוקדם את המתאימים לפיקוד לתפקידים קרביים. המודל נמצא בשלב הפיילוט ומקבל פידבק חיובי. בימים אלו מתבצעת עבודה על הרחבת המודל לתקופת השירות – כך שהמודל יהיה "נושם" ויתפתח על בסיס משתנים מנבאים שנוספים לחייל במהלך שירותו.

שירות –

  1. מדד שק"ד (שיקוף קשב דיפרנציאלי) – מדד "נושם" המנבא את סיכוייו של החייל במהלך השירות לביצוע ליקויי שירות עתידיים. המודל מנבא על בסיס התנהגותו של החייל במהלך השירות – עד לנקודת עיתוי מסוימת (כדוגמת מספר ועיתוי נפקדויות, וכמויות ימי מחלה חריגות) על מנת לנבא את ליקויי השירות העתידיים של החייל.

למעשה נבנו מודלים שונים עבור כל חודש שירות (32 מודלים לגברים ו24 לנשים) אשר מנבאים על בסיס התנהגות החייל עד לחודש המסויים, את ההתנהגות הצפויה בהמשך. על בסיס המודל, מתבצעת התערבות מפקדים ברמות שונות לשם איתור מצוקות וקשיי החיילים בשלב מוקדם ככל הניתן.

  1. שימור האוכלוסייה האיכותית בצה"ל – פרויקט הנמצא בשלבי עבודה. מטרת הפרויקט לאפיין את האוכלוסייה אותה צה"ל היה רוצה לשמר, ומציאת הסיבות היכולות לגרום לו להישאר\לעזוב.

  1. מדד ניבוי יציאה לקצונה – הרחבת מודל הפיקוד בלחימה בשלב המלש"ב לניבוי עבור כלל צה"ל ומעבר למדד "נושם" המשתנה על בסיס המידע שנאסף על החייל במהלך השירות.

ההרצאה תעסוק בסקירת הפרויקטים שנעשו והשימוש בהם בפועל

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS