מהי בינה מלאכותית ?

רון רייטר
מנכל אלגוטריידס, אלגוטריידס, ישראל

רתימת כח המחשוב למציאת קשרים מתמטיים / סטטיסטיים מנתונים קיימים כדי

לאפשר פתרון של בעיה נתונה. קשרים סטטיסטים אלו מאפשרים הסקת התנהגות, תהליכים ואירועים עתידיים ומאפשרים קבלת החלטות אפקטיבית על פיהם.

המטרה: לסייע למקבלי ההחלטות לענות על השאלה "מה יקרה?"

  • תחילת פיתוח 2016
  • המטרה: הנגשת עולם החיזוי לכלל הארגונים באמצעות תוכנה אוטומטית לבניית מודלי חיזוי
  • Algotrace פועלת כיום במספר ארגונים גדולים בארץ ובעולם
  • השנה זכתה Algotrace בהכרה מיוחדת ובמימון של המדען הראשי (רשות החדשנות)

דוגמאות מעוררות השראה:

"למידת מכונה" היוצרת מצוינות עסקית Netflix -

חיזוי מפגעים בשירות המוניציפאלי – עיריית שיקאגו

חיזוי כשל מכונה – מפעל GE

בינה מלאכותית בשרשרת אספקה – Fresh flower group

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS