ניהול פרויקטים וניהול קשרי ספקים

author.DisplayName
מנהל תחום ניהול פרוייקטים ורכש, TEFEN, ישראל

ניהול וביצוע רכש נכון ויעיל הינו אחת המשימות החשובות ביותר בכל ארגון - כל סכום הנחסך כתוצאה משיפור התקשרות והפחתת עלויות רכש משפיע ישירות על רווחיות הארגון. זו הסיבה העיקרית לכך שאסטרטגיית רכש וניהול ספקים מקבלים תשומת לב ניהולית משמעותית ברמת ההנהלה הבכירה ביותר בארגון.
הרכש בארגון עוסק במגוון תחומים כגון רכש אסטרטגי, רכש טקטי, הפחתת עלויות, מתן שירות ומידע רלוונטי לכלל מחלקות הארגון, ניהול סיכונים ברכש, זיהוי הזדמנויות לפיתוח עסקי, ועוד. בכלל הפעולות הנ"ל נזקק הרכש לתהליכי תקשורת, קבלת מידע וניהול עסקי ותפעולי של ספקים - איתור וסגירת התקשרות עם ספקים איכותיים אמינים ויצירתיים הינה מיומנות חשובה ביותר של הרכש בארגון, בד בבד עם ניהול שוטף ונכון של אותם הספקים, הערכתם דירוגם והבאתם לשיפור מתמיד באיכות, בעמידה בזמני אספקה, בגמישות, ובמידת ההיענות לבקשות מיוחדות. זיהוי כמות וזהות הספקים הנכונים לארגון בכל קטגוריה, תוך הימנעות מעודף ספקים מחד ומחוסר ספקים מאידך, הינה מיומנות חשובה נוספת של הרכש בארגון.
לניהול ספקים נכון ויעיל קיימים מספר אתגרים עיקריים:

אתגר ארגוני-גלובלי: שימוש הולך וגובר בספקים מרחבי העולם ובפלטפורמות אינטרנטיות, בד בבד עם מגמה בולטת במרכוז הרכש, במיזוגים ורכישות, דורשים יכולות לימוד מהירים, תקשורת גלובלית, ומיומנויות ניהול ספקים גבוהות יותר

אתגר תפעולי-שרותי: הסביבה העסקית דורשת גמישות ויעילות גבוהים יותר, לכן עולה הצורך ברמת שירות גבוהה יותר בד בבד עם עלות נמוכה יותר ואיכות גבוהה יותר של הציוד והשירות הנרכשים

אתגר כלכלי-מקצועי: שיפור אפקטיביות מערך הרכש וניהול ספקים ממוחשב להפחתת עלויות מערך הרכש בארגון ועמידה ב - benchmark יעילות ומקצועיות מקובל

Tefen פיתחה את מודל 360° ((Suppliers Relationship Management SRM , במודל זה אנו מציגים מתודולוגיה סדורה להגדרת אסטרטגיית ניהול הספקים המתאימה לארגון ולסביבה העסקית בה הוא פועל, לבחירת הספקים המתאימים לאסטרטגיה שהוגדרה, לניהולם השוטף בהתאם לשיוכם לקבוצות הספקים השונות (אסטרטגים, טקטיים, מומחים וגנריים) ולשיפור יכולותיהם באמצעות תהליכי שיפור מתמיד

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS