פיתוח כלי תומך החלטה המבוסס על מודל סימולציה עבור מסוף מכולות בנמל אשדוד

מלי אשכנזי 1 אירנה אפלבוים 2
1מחלקת מכולות, חברת נמל אשדוד, ישראל
2מודלים וסימולציה, פרוגרמה, ישראל

נמל אשדוד, השער הכלכלי המוביל של ישראל, הינו נמל הים הגדול בישראל בהיקפי המטענים ומהווה שער כניסה מרכזי לסחורות ומטענים למדינת ישראל וממנה, מאז החל לפעול בשנת 1965.

על פי הערכות, תחזית המטענים מראה גידול עקבי בסגמנט של מכולות. הנהלת נמל אשדוד מובילה מספר פרויקטים העוסקים בהערכות לגידול בסגמנט מכולות. הפרויקטים בנושאים, כגון: גידול בשטחי אחסון מכולות ריקות, גידול בשטחי אחסון מכולות מלאות, שיפור יכולת טיפול במכולות בפריקה ובטעינה וכו`.

עלה הצורך בפיתוח כלי תומך החלטה המבוסס על מודל סימולציה ב – ARENA עבור מסוף מכולות בנמל אשדוד, שיאפשר למקבלי ההחלטות ללמוד את המשמעויות הבאות:

  • בחינת כמות אופטימלית של גוררים למנוף גשר
  • בחינת יעילות של שיתוף משאבי גוררים מול השיטה הקיימת (שיוך גוררים למנוף גשר)
  • בחינת עליה לגובה בשטח מכולות מלאות/ ריקות
  • משמעות סידור שטח מכולות מלאות
  • הערכת הקיבולת של הנמל בכל תרחיש
  • זיהוי צווארי בקבוק
  • ועוד

בהרצאה נציג את הצרכים ואת המורכבויות, נסביר מדוע נבחר כלי הסימולציה, נמחיש את יכולתו

והחלטות שהתקבלו בארגון על סמך "הרצות" של המודל.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS