ניתוח הטמעת רשת חברתית פנים ארגונית על התקשורת ושיתוף הידע בחברה גלובלית

נדים עזאיזה 1,2 איריס רכב 1 דפנה רבן 2 תומר סימון 4 רוג'ר מכהאני 3
1המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת אריאל, ישראל
2החוג לניהול מידע וידע, אוניברסיטת חיפה, ישראל
3Management Information Systems, Kansas State University Manhattan, ארצות הברית
4המחלקה לניהול מצבי חירום ואסון, אוניברסיטת תל-אביב, ישראל

הערה: התקציר למטה הוא על מחקר שבוצע כחלק מכתיבת תזה לתואר שני וגם פורסם עליו מאמר ב- International Journal of Information Management.

הלינק למאמר: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.08.010

התקציר:

ארגונים רבים היום שמים דגש יותר על היכולת של העובדים לתקשר ולשתף ידע בצורה אפקטיבית דרך פעילויות של שיתוף פעולה מקוונות. הטכנולוגיה של רשת חברתית מסייעת בקידום תהליך זה בארגונים, טכנולוגיה כזאת ידועה בשם של רשתות חברתיות פנים ארגונית (Enterprise Social Networks). אחת הפלטפורמות הידועות של רשת חברתית פנים ארגונית שנמצאות בשימוש במספר חברות היא פלטפורמת Yammer של חברת מיקרוסופט.

על מנת להפיק תועלת מפלטפורמת הרשת החברתית הפנים ארגונית, על הארגון להריץ תהליך של הטמעה. תהליך ההטמעה בא כתהליך מתערב שמטרתו להגדיל את רמת השימוש בפלטפורמה.

מחקר זה בא לבדוק את ההשפעה של תהליך ההטמעה על השימוש של העובדים בפלטפורמה לשם תקשורת ושיתוף ידע. ניתוח נתונים מעמיק התבצע על סט נתונים של תכתובת ההודעות בין העובדים בפלטפורמת Yammer בחברת תוכנה גלובלית שמונה 26,000 עובדים במדינות שונות בעולם.

פלטפורמה ה- Yammer הופעלה בחברה והייתה בשימוש של העובדים תקופה של כמה חודשים לפני שהחברה התחיל בתהליך ההטמעה, וזה שאפשר לנו ולבדוק את ההשפעה של תהליך ההטמעה על ידי השוואת התוצאות שלפני ואחרי תהליך ההטמעה.

תהליך ההטמעה נעשה על ידי החברה בשלבים, שבכל שלב התהליך נעשה ביחידה ארגונית אחרת. לשם כך בחינת ההשפעה נעשתה בנפרד לכל יחידה ארגונית (יחידת מחקר ופיתוח, יחידת ההטמעה, יחידת השירותים ויחידת משאבי אנוש).

המחקר בחן מדדים פופולריים של ניתוח רשתות חברתיות ומדדים של שימוש בפלטפורמה. סט הנתונים כלל תכתובת הודעות של שנתיים בערך. בחינה חוזרת של המדדים לאורך זמן של כל ארבעה חודשים וחלוקת תוצאות המדדים של כל יחידה ארגונית לשתי קטגוריות לפני ההטמעה, ואחרי ההטמעה אפשר לנו להגיע לתוצאות שמראות השפעה של תהליך ההטמעה.

תוצאות המחקר מראות באופן מובהק שיש השפעה חיובית של תהליך ההטמעה על מספר ההודעות, מספר המשתמשים ועל מדד דרגת הצומת המשוקללת של הרשת של העובדים.

נבדקה גם ההשפעה של תהליך ההטמעה על התקשורת הפנימית של היחידות הארגוניות בחברה, וגם על התקשרות בין היחידות הארגוניות השונות. המחקר הראה כי לתהליך ההטמעה יש השפעה חיובית על התקשורת הפנימית בתוך היחידה הארגונית וגם על התקשורת המתקיימת בין היחידות הארגוניות. השונות.

ממצאי המחקר מראים עד כמה חשוב לארגונים להריץ תהליך הטמעה כשמחליטים להשתמש בפלטפורמת רשת חברתית פנים ארגונית לשם הפקת תועלת שתשפיע על אופן התקשורת ושיתוף הידע בין העובדים. מחקר זה הנו ייחודי שכן, רוב המחקרים הקודמים שנעשו בעולם, בתחום של הרשתות החברתיות הפנים ארגונית הסתמכו לרוב על נתונים שנאספו דרך שאלונים או על ראיונות עם משתמשים. מחקר זה בוצע על בסיס נתונים עסקי גדול שנלקח ישירות מפלטפורמת Yammer.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS