מערכת בקרה לזיהוי שינוי במספר תאונות דרכים


ברכה וילהלם שני אלבו רות סגרון
הנדסה תעשייה וניהול, המרכז האקדמי לב, ישראל

משרדי ממשלה שונים וגורמים נוספים כגון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל, נלחמים לצמצום תאונות הדרכים בכבישים, אשר נמצאות בין עשרת הגורמים העיקריים לתמותה בקרב אזרחי ישראל. ניתן לראות לאורך השנים מגמת ירידה בהרוגים בעולם ובישראל, אך בשנים האחרונות נבלמה מגמת הירידה באירופה ואילו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מסכמת את השנה החולפת עם ירידה במספר הרוגים בתאונות דרכים בישראל.

בכדי לסייע למקבלי ההחלטות להמשיך במגמת הירידה בתאונות הדרכים, הפרויקט מתמקד בפיתוח מערכת לבקרת מספר תאונות הדרכים עם נפגעים ביחידות השונות ברחבי הארץ. על המערכת לזהות שינוי במספר תאונות הדרכים ולהתריע על כך. המערכת תבקר את מספר תאונות הדרכים בעזרת תרשים בקרה נפרד לכל יחידה בארץ. תרשים הבקרה בכל יחידה נבנה על סמך נתוני תאונות הדרכים שהתרחשו במהלך השנים 2012-2017. ביחידה בה מספר תאונות הדרכים הממוצע בחודש גדול מ15 התרשים נבנה על סמך הנחת הנורמליות, ואילו ביחידה בה מספר תאונות הדרכים הממוצע בחודש קטן מ15, התרשים נבנה על סמך ההתפלגות הפואסונית.

הנתונים למודל נלקחו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכוללים את פרטי התאונות והמעורבים בהן. בהתבסס על מחקרים שונים ועל דוח הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נבחרו הגורמים הבאים לגורמים החשודים להוות את סיבת הגידול במספר תאונות הדרכים: סוג דרך, תקינות הדרך, סימון/ תמרור, סוג תאונה, סוג רכב, קבוצת אוכלוסייה, אמצעי בטיחות וקבוצת גיל.

מערכת בקרה זו תסייע למקבלי ההחלטות לזהות את הגורמים שהובילו לשינוי במספר תאונות הדרכים בחודש מסוים ולפעול בהתאם, ובכך תתרום להצלת חיי אדם.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS