כיצד אופטימיזציית רמות המלאי פותחת לארגון את הדרך לרווחיות?

author.DisplayName
כלים ואנליטיקות תומכות החלטה, חברת פרוגרמה, ישראל

בהרצאה אציג את מחוללי המלאי, שיטות נפוצות בארגונים לנהל את המלאי ומה הבעיות בהן.

בנוסף, אציג כיצד נכון לבצע אופטימיזציה של רמות המלאי- מה השיקולים שיש לקחת בחשבון וכיצד לוודא שהתהליך יהיה רובוסטי.

לסיום אציג מנסיוני יישומים של אופטימיזציית מלאי בארגונים מסוגים שונים והמחשה של התועלת שהתקבלה והרווחיות שעלתה

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS