מצליחנית זאת לא החלטה זאת בחירה וזאת הבחירה שלי

יעל חן יעל חן
יזמות, יזמים צעירים ישראל, ישראל

מה הסיכוי שאנחנו מונעים מפחד מכשלון ואולי גרוע מזה פחד מהצלחה?

מה הסיכוי שאנחנו מאמינים שמה שאנחנו רוצים להשיג זה הרבה מעבר ליכולות שלנו הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לצפות

ואולי אפילו בלתי אפשרי?

זה סיפור ההצלחה שלי - כל הדרך אל עצמי

לדעת לעשות את מה שאני טובה בו, לדעת לעשות את מה שאני אוהבת - להפוך את הפחד מכשלון, לכישרון.

להכיר בכישרון להפוך אותו ליעוד ולקחת אותו איתי לכל מקום

ואיך כל זה קשור ליזמות?

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS