חדשנות ויזמות בסחר הימי  

גדי בן-משה
חברת נמלי ישראל, ראש אגף מערכות מידע, ישראל

bad text

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
iem@ortra.com מייל לשאלות

Powered by Eventact EMS