הכינוס הדו שנתי ה-23 של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, 17-18 בפברואר,2020

השפעתה של שיטה חדשה לטיפול בתנועה (Beatube) על מצבם הרגשי של חולים פסיכוגריאטריים ועל מידת התגובתיות שלהם לטיפול

אור מעוז
פסיכוגריאטריה, בית חולים כפר שאול, ישראל

לגיוון של שיטות הטיפול בתנועה חשיבות רבה בניסיון לעודד את השתתפותם של המטופלים בפעילות גופנית ולשפר את בריאותם הגופנית והנפשית. במחקר זה נעשה שימוש בשיטה חדשה לטיפול בתנועה Beatube והיא נבדקה בהשוואה לצ`יקונג. Beatube היא שיטה המשלבת 3 אלמנטים מרכזיים: תנועה, קצב ואינטראקציה עם אדם נוסף באמצעות צינור מתווך. אימון הצ`יקונג נחשב כאפקטיבי לשיפור וקידום אורח החיים הפיסי והמנטלי, הוא נמצא כתורם לשיפור הבריאות ולטיפול במחלות כרוניות.

שאלות המחקר התמקדו בשני היבטים עיקריים: האם השימוש בכלי טיפולי חדש Beatube מפחית את מידת המצוקה והלחץ של המטופלים והאם לשיטת טיפול זו השפעה על כמות תנועתם ואיכותם. פרמטרים אלו נבדקו בהשוואה לצ`י קונג וריפוי בעיסוק.

במחקר יש שילוב של מחקר כמותי עם מחקר איכותני ונעשה שימוש בחמישה כלים עיקריים: (1) שאלון הבודק רמת מצוקה סובייקטיבית של המטופל הנבדק (subjective units of distress)

(2) שאלון המודד תגובתיות לא מילולית ומתבסס על שאלון social responsiveness scale

(3) תוכנת וידאו הרושמת את סך כל כמות התנועה שנצפתה בגוף עבור כל מטופל בכל מפגש

(4) שעון יד Polar M 200 המודד את כמות המאמץ שהמטופל השקיע בטיפול

(5) יומן חוקר- איסוף נתונים איכותני ממפגשי הטיפול

אוששו השערות המחקר שטיפול Beatube משפר את מצב רוחם של חולים פסיכוגריאטרים ומגביר את תגובותיהם לטיפול במידה גדולה יותר מאשר צ`י קונג וריפוי בעיסוק.

חמש מסקנות עיקריות עולות מהמחקר: (1) שיטת Beatube משפיעה לחיוב על המטופלים השונים, יותר מאשר צ`י קונג. הדבר ניכר בתגובתיות הרבה יותר ובשיפור המובהק בהרגשה הנפשית. Beatube הקנתה למטופלים חווית עוצמה, ביטחון והנאה; (2) שתי שיטות ההתערבות התנועתית, Beatube וצ`י קונג, תרמו ליצירת קשר טוב יותר בין המטפל והמטופל שהוביל לאמון הדדי וביטחון בטיפול; (3) לשילוב וגיוון של שיטות טיפול תנועתיות שונות חשיבות רבה בעידוד ההשתתפות של החולים הפסיכוגריאטרים בטיפול ובהתמדתם בו; (4) שיטת Beatube מותאמת לטיפול תנועתי-נפשי בחולים מורכבים, המוגבלים תנועתית ונעזרים בכיסאות גלגלים והליכונים; בהתחשב בעובדה שהתודעה, הגוף, הרגש והקשרים החברתיים קשורים אחד בשני, הטיפול בשיטת Beatube יכול להוות גם אמצעי הערכה וגם אמצעי להתערבות טיפולית.

אור מעוז
אור מעוז
מטפל בתנועה
Powered by Eventact EMS