קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Center for the History of the Legal and Medical Professions

בשנים האחרונות מידע היסטורי רב עובר הליך של דיגיטציה. תהליך זה זכה כבר לתיוג כענף מחקרי (Digital Humanities) ואצור בו פוטנציאל רב לחוקרים במגוון תחומים, ובכלל זה לחוקרי ההיסטוריה של הרפואה ושל המשפט. הפוסטר המוצע מבקש להציג פרויקט חדש – המרכז לחקר הפרופסיות המשפטית והרפואית – פרויקט דיגיטציה, שמטרתו בהנגשת המידע אודות הפרופסיונלים.ות הראשונים בתחומי הרפואה והמשפט, עד קום המדינה. המרכז הוירטואלי לתולדות הפרופסיות המשפטית והרפואית, והפרופסיונלים.ות הוקם על ידי המציע, מתוך רצון לשתף את הציבור במפעלות שימור ותיעוד ההיסטוריה של ארץ-ישראל ומדינת-ישראל. המרכז כולל את שמותיהם של אלפי פרופסיונלים שהוסמכו בארץ-ישראל עד קום המדינה העוסקים בפרופסיות הרפואית והמשפטית. לצד הרשומות, הולכים ונבנים ערכים ביוגרפיים מפורטים ככל האפשר על אודות הדמויות. מעין אנציקלופדיה לפרופסיונלים בתקופת המנדט. המרכז עתיד לשמש כלי עבודה חשוב להיסטוריונים, משפטנים וגינאולוגים. המרכז הוירטואלי כולל גם מנועי חיפוש יעודיים, לרבות בפסקי דין אשר ניתנו בתוקפת המנדט.