קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Saul, David, and Goliath in the Muslim Tradition

סיפור המלכת שאול ודוד וגליית נזכר בסורת אל בקרה (הפרה).

ניתוח הטקס הקוראני מעיד על עירוב מסורות מקראיות. מסורת הקוראן לקחה רכיבים שונים מספרי שופטים, שמואל ומלכים, ויצרה סיפור חדש השונה מהסיפור המקראי הן בסדר האירועים, והן בייחוס אירועים שונים לאנשים שונים.

המסורת הקוראנית התבססה על המסורות המקראיות, אך שינתה אותן לצרכיה. למשל: הצגת בני ישראל (אבות היהודים בני זמנם) כאנשים חומרניים, הנכשלים במבנים שונים, נצחון הקטן על הגדול דבקות באללה וכו`.