קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“Leisure of Ya”: Leisure as a State of Consciousness in the Work of the Poet Zelda

ההרצאה תוקדש לקובץ השירים הראשון של זלדה, `פנאי`, שיצא בשנת 1967.

בהרצאה אטען למרות שהמונח פנאי מופיע במפורש רק בשנים משירי הקובץ הוא נושא שמרכז סביבו את מרבית שירי הקובץ ולא בכדי הוא נתן לקובץ את שמו. בשיר ששמו `פנאי` זלדה משתמשת בביטוי פנאי לתיאור זמן משפחתי, נשי אינטימי אך לעומת בשיר האיש שלבו פרח מתוק זלדה עוסקת גם ב`פנאי של יה` ואף מכריזה ש`רק לאלוקים יש פנאי`.

על מנת להבין טוב יותר את רבדיו השונים של הפנאי בעולמה של זלדה אפנה לדון במקורות קבליים וחסידיים שהיו מוכרים לזלדה ויכלו לשמש לה מקור השראה ונקודות התייחסות. אטען שמושגים קבליים כגון `החלל הפנוי` המתאר את ראשית הבריאה כאשר האל צמצם את עצמו ונוכחותו כדי לאפשר את בריאת העולם, וכגון הביטוי הזוהרי והחסידי `לית אתר פנוי מיניה` המתייחס לנוכחות האלוקית בעולם שאין מקום פנוי ממנה, יכולים להאיר בנוסף את `הפנאי של יה` ואת האוצר הסמוי והסודי של הפנאי בשירתה.

אף שחוקרים שונים נגעו בנושא זה, ההרצאה מבוססת באופן משמעותי על מכתבים ויצירות של זלדה אשר חלקם התפרסמו לאחרונה בספרים `ציפור אחוזת קסם `וגני האין` וחלקם טרם התפרסמו, והמחקר לא דן בהם ולא עשה בהם שימוש עד כה. מקורות אלו חושפים את מקומו המרכזי של הפנאי בעולמה של זלדה ומלמדים שמדובר בתמה הגותית וספרותית שזלדה מתארת אותה במכתביה כמעצבת `תודעה`. בהרצאה אתייחס לכך שבטרם פורסם הקובץ `פנאי` קיבלה זלדה ביקורת חריפה ומזלזלת על השימוש שלה במושג פנאי. אנסה לטעון שהדיון על המושג פנאי והבירור שזלדה עשתה עם עצמה בעקבותיו, הוא שהוביל אותה לראות בו מושג מרכזי ובסופו של דבר לקרוא לקובץ כולו בשם פנאי.

בהרצאה אדגים גם איך התודעה הנקשרת אצל זלדה למושג פנאי מאירה באור חדש שירים רבים נוספים אף שהמושג פנאי לא מופיע בהם.