קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A Study of a Detail from the Title Page Illustration of Maharam Schiff’s Book Hiddushei Halakhah

מסע בעקבות אחד מסיפורי מסעותיו המופלאים של רבה בר בר חנה הוביל אותי לתמונה מפתיעה למדי המהווה חלק מעיטורי השער של שני הכרכים הראשונים של המהדורה הראשונה של ספרו של המהר"ם שיף, חידושי הלכות שראו אור בהומבורג בין השנים 1741-1737.

בתמונה מתוארת סצינה המתכתבת עם סיפור האי שלא היה אלא לויתן (בבלי, ב"ב עג ע"ב)

בתמונה שבראש המסגרת העיטורית מצויירת ספינה בתוך ים גלי, מימין לה בולט מעל פני הים פלג גופה הקדמי של מפלצת ימית ענקית שעל גבה עומדים שני אנשים מסביב למדורה שעליה מונחת קדרה.

זוהי תמונה ייחודית ומפתיעה בין שערי ספרים עבריים והמסע בעקבות מקורותיה מפתיע לא פחות

בהרצאה נסקור את תולדותיו של בית הדפוס היהודי בהומבורג פ.ד.ה, ונרחיב מעט על אמנות עיטורי שערי ספרים

החלק העיקרי ל ההרצאה יתמקד השער הספר הנזכר ומקורות מרכיבי עיטוריו.