קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Professional Ethics for Community Rabbis and Religious Scholars of Judaism

במרוצת השנים ראו רבני קהילות את עיסוקם כפרופסיה לכל דבר ועניין וכמקצוע המחייב הכשרה. הרבנים היו מודעים לכך שעליהם לעמוד בדרישות ובציפיות אישיות וחברתיות, ושהם עלולים להיות מודחים מתפקידם במקרה הצורך, ועל כן עיצבו את האתיקה המקצועית הראויה לתפקיד. מאמר זה מנתח מקורות תורניים שנכתבו על ידי פוסקי ההלכה לדורותיהם ובעזרתם מנסה לצייר את דמותו הראויה של הרב העומד בראש קהילתו. ממגוון המקורות עולה שהאידיאל המעשי של הרב הוא שילוב בין מקצועיות רבנית, ענווה ואחריות לבין שמירה על כבוד המקצוע ועל מעמדו כרב. שילוב זה בהתנהלות יומיומית מכבדת ומכובדת, שבמהלכה יהיה הרב מעורב עם הבריות, יביא למימוש ייעודו המקצועי. בתוך כך עסקו הרבנים גם ביחס הראוי של הקהילה אל הרב – החל במחויבות למינויו, דרך ההתנהלות האתית כלפיו בעת מילוי תפקידו וכלה בשלב הפרידה ביניהם.