קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Rabbi Moses of Kiev’s Supercommentary, Otzar Nechmad on the Torah Commentary of R. Abraham Ibn Ezra: General Characteristics

ההרצאה סוקרת את פירוש-העל של רבי משה מקייב על פירוש אבן עזרא לתורה בקוויו הכלליים, לפי הנושאים הבאים: מספר הערות על דמותו האינטלקטואלית של ר` משה מקייב, ביקורת טקסטואלית, רטוריה, דקדוק, פילוסופיה, מדע, יחס לחז"ל ורש"י, יחס לקראים, יחס לקודמיו מפרשי ראב"ע, דברי סיכום.