קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Place and Status of Sephardic Oriental Women among their Communities in New York at the Beginning of the Twentieth Century

בשנות ההגירה הגדולות לארצות הברית בסוף המאה ה- 19 ותחילת המאה ה- 20 הגיעו לארצות הברית כ- 2.2 מיליון יהודים,
מתוכם לפחות כ- 50,000 יהודים לא אשכנזים. יהודים אלו השתייכו במקורם ליהדות ספרד,
והגיעו מרחבי האימפריה העות`מנית המתפוררת- בעיקר מתורכיה, ארצות הבלקן והלבנט המזרח-תיכוני.
הגירה זו על קהילותיה הייחודיות והשונות נחקרה מעט מאוד, וחלקה בפסיפס היהודי אמריקני חסר מאוד.
ובתוך מחקר זה, מקומן של הנשים נעדר כמעט לחלוטין.

בהרצאה זו יידונו מקומן, תפקידן ומעמדן של נשים אלו בקהילותיהן בניו יורק. על ידי העמקה בספירת מחקר ייחודית זו תתאפשר בחינה של חברה מסורתית ושמרנית שונה מזו הסובבת אותה, ותבחן השפעת החברה היהודית האשכנזית המודרנית יחסית על התפיסות הנוגעות לנשים בקהילה. בין היתר תבחנה התפיסות הפמניסטיות הרווחות באותן שנים בחברה היהודית האשכנזית, וכיצד הן השפיעו על הנשים בקהילות הספרדיות בעיר. אראה כיצד עימות בין התפיסות האוריינטליות השמרניות לעומת התפיסות האמריקניות תרמו לשינויים גדולים מאוד בקהילות הספרדיות פנימה, אך בד בבד תרמו גם לזיקוק הערכים והתפיסות האינהרנטיות שיכלו למבחן ההגירה.

מקרה בוחן ייחודי זה של נשים יהודיות פותח צוהר למודל שונה של פמיניזם דתי-מסורתני, אשר מצד אחד מתכתב עם הנשיות הדתית-אשכנזית אך מצד שני אינו זהה לה. השבת ציבור נשים זה אל תוך המחקר והעיסוק בפמיניזם דתי-יהודי מהווה נדבך חשוב ונשכח בסיפור ההיסטורי הכללי בתחום זה.