קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Divisional Patterns: Near Similarity in the Biblical Accentuation of the Prose Books

המחקר של פרופסור רחל חיטין משיח על מערכות מקבילות בטעמי המקרא עסק בדרך חלוקת אלפי פסוקי המקרא וחלקי פסוקים אשר לכאורה היו בהם שתי אפשרויות הטעמה הסברים מגוונים ניתנו להטעמה שבחרו המסרנים אף כי נותרו פסוקים שחלוקת הטעמים שלהם לא נפתרה אלא בתירוץ סטטיסטי בהרצאה נכיר כמה דוגמות של מערכות בזוגות פסוקים דומים במבנה שלא נכללו במחקר של חיטיןמשיח אף כי נראים כמערכות כמעט מקבילות נַראה כי את המערכות האלה ניתן למיין לסוגים שונים גם כי מספר הפסוקים מכל הסוגים האלה איננו גדול יש פסוקים שונים באורך המילים אבל זכו לטעמים שווים ויש פסוקים שאמנם שווים באורך המילים ואף בתוכן אך לא זכו לאותם טעמים על רקע זה בפסוקים מסוימים אף נוצרו מחלוקות בין המסרנים לא כל פסוק ניתן לתרץ בקלות ונראה כי המסרנים נחלקו בצדק דברי אלו ואלו הם דברי אלהים חיים.