קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Challenge of Intermarriage as a Symptom of Clashing Cultures: An Invitation to Change Language

ההרצאה תציג את הספר "זהויות מתנגשות - נישואי תערובת: ניתוח פילוסופי, תיאולוגי ומחשבת החינוך" שעתיד לצאת לאור בחודשים אלה בהוצאת כרמל בספרייתו של אבי שגיא (כ-700 עמודים). ההרצאה תבהיר את עיקרי הטיעון של הספר על רכיביו הדמוגרפיים ובעיקר המהלך הפילוסופי הגותי-תרבותי וההלכתי המעגן את ההיגיון הליברלי - שהפך את המצב הדמוגרפי הנתון לאירוע חיובי ורצוי. עמדה זו יושבת על תובנות הגותיות וחינוכיות שיש, לדעתי, להקשות עליהם ועל הגיונם אם יש רצון וערך לשמר את מובנותה של התופעה היהודית. ערעור זה גם מבקש לאתגר את הנחות היסוד האונטולוגיות של המערב הליברלי המצוי. בהרצאתי אצביע על בעיית התרגום המלא שהפכה לבסיס לכל שיח הגותי ותרבותי ועל היעלמותה והאלמותה של תובנות לשון חלופיות שמושרשות במחשבה היהודית והן חיוניות להבנת המרחב היהודי במובחנותו.