קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Philosophy of Halakhah and the Educational Practice: Teacher–Student Relationships in the Rulings of Malka Piotrkowski and Michal Tykoczynski

ראיית ההלכה כפנומן מרכזי בקיומו של העם היהודי מאז ימי חז"ל ועד לעידן המודרני משותפת לפוסקי ההלכה ולחוקריה. לצד היותה מערכת משפטית וצו דתי, ניתן לראות את ההלכה כמעשה חינוכי. פוסקי ההלכה ומוריה שוקלים בין השאר שיקולים חינוכיים ובכך מהווים דמויות המעצבות הן את נאמני ההלכה, הן מרכיבים שונים בזהותו של הפרט.

`מהפכת לימוד התורה לנשים` המתרחשת בעשורים האחרונים, מהווה דלת ראשית המאפשרת כניסה של נשים למרחבים דתיים מהם הן הודרו במשך ההיסטוריה. ואכן, בשנים האחרונות ניתן להצביע על נשים הנכנסות לשדה ההלכה כמורות ופוסקות הלכה ובכך נכנסות לליבת השיח המעצב את היהדות. שתי דמויות מובילות וחלוציות בתחום זה הן אשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי והרבנית ד"ר מיכל טיקוצינסקי.

באמצעות ניתוח מתודולוגיית הפסיקה של פיוטרקובסקי וטיקוצ`ינסקי ניתן לזהות תפיסות חינוכיות הנוגעות ליחסים בן הרב/הרבנית ותלמידיו ומכך ללמוד אודות תפיסת התפקיד שלהן כמורות הלכה ומחנכות. ניתן לראות כי כל אחת בדרכה מייצרת שיח חינוכי המרחיב ומעצים את מקומו של נמען ההלכה כשותף פעיל ורלוונטי ביצירת ההלכה.

כתיבתה ההלכתית של פיוטרקובסקי מאופיינת בדיאלוגיות עם נמעני ההלכה ובהכנסתם כסובייקטים פעילים אל שדה ההלכה. פיוטרקובסקי מערערת על המבנה הסמכותני וההיררכי המקובל בפסיקת הלכה, בו פוסק ההלכה הינו בעל הידע ולכן גם בעל ההכרעה. בתשובותיה לפונים אליה מחנכת פיוטרקובסקי את נמעני ההלכה ליטול אחריות על עולמם הדתי והאתי על ידי לקיחת חלק אקטיבי בפסיקת ההלכה. לשם כך היא מעצבת את מקומו של איש ההלכה כמנחה, מלווה ולא כמורה בעל סמכות.

טיקוצינסקי סוברת כי ההלכה אינה בינארית (אסור/מותר). לדידה, השורה התחתונה ההלכתית הינה מיצוע בין ערכים הלכתיים ועל כן כתיבתה מאופיינת בהשארת אפשרויות פתוחות לשיקול דעת נמען ההלכה. לדידה של טיקוצ`ינסקי השדה ההלכתי מחנך את האדם לבחינה של האופן בו מגוון עקרונות וערכים מתממשים בפועל במקרה קונקרטי. במקרים רבים אין היא מכריעה את הדין, וגם כאשר היא מציעה שורה תחתונה ברורה, היא עושה זאת לאחר פריסה של מרחב אפשרויות ערכי אשר נמען ההלכה יכול להכריע ביניהן בעצמו.