קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“Jesus was a Jew”: Presenting Christians and Christianity in Israeli Textbooks

חקר ספרי הלימוד הוא חלק מחקר ההיסטוריה של תכניות הלימודים (או ההיסטוריה הקוריקולרית), שנועד לתעד ולפרש את האופן שבו ידע ועמדות נבחרות, מאורגנים ומועברים על ידי קבוצות חברתיות באמצעות חינוך בתקופה מסוימת. היסטוריה קוריקולרית מבוססת על ההנחה שהתכנים והעמדות, המועברים במערכת החינוך, משקפים את המסרים שההגמוניה המדינתית מעונינת להעביר לדור הבא, גם אם תכנים אלה הם לעתים תוצר של פשרה בין מגמות שונות בחברה. ידע וערכים אלה אמורים להיות מועברים לתלמידים ולמורים באמצעות ספרי לימוד.

מחקר זה נועד לבחון את תפקידם של היחסים בין יהודים ונוצרים בהבניית זהות יהודית-ישראלית, באמצעות בחינה של ספרי לימוד ישראלים, לבתי ספר שונים ובמקצועות שונים. ספרים שהיו בשימוש בין 1948 ל- 2018. במשך ההיסטוריה המשותפת של יהודים ונוצרים באירופה, היתה החשיפה של יהודים כקבוצת מיעוט לערכים ולאורח החיים של חברת הרוב הנוצרית רכיב חשוב בהבניית זהות יהודית ייחודית, ולכן, בחינת מקומו של היחס לנצרות ולנוצרים ואופן הצגתה בהווה של מערכת היחסים שבין יהודים לנוצרים בעבר, ישמשו כאן אבן בוחן לזיהוי מגמות בהבניית זהות יהודית במדינת ישראל. כל זאת באמצעות ניתוח של הדרכים וההקשרים בהם מוצגת דמותו של ישוע הנוצרי בספרי לימוד, במלל ובאמצעים חזותיים, לתלמידים יהודים-ישראלים.