קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Hebrew Romance Struggles for Identity: An Unknown Variant of “King Solomon and the Queen of Sheba”, and the Romance Genre in the Middle Ages

נוסח בלתי ידוע של `מעשה כסא שלמה` ו`שלמה ומלכת שבא, בכתב יד בן המאה ה16-15, הנראה כתרגום של נוסח הסיפור הקדום ב`תרגום שני למגילת אסתר` הארמי, בן המאה ה-7 לערך. נוסף לחשיבותו העקרונית של הצגה (ופירסום) של נוסח בלתי ידוע עד עתה של סיפורים אלה, חשיבותם העקרונית היא בחיבורם זה לזה, בפעם הראשונה הידועה לנו, לאחר המדרש הארמי על מגילת אסתר. חשיבותו של נוסח זה טמונה אף בשינויים רבי החשיבות שעושה מחבר הנוסח, גם כדי להתאים את שני הסיפורים הנפוצים הללו זה לזה, וגם כדי להתאים אותם לקונטקסט החדש של שלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה. עיון קרוב בייחודו של נוסח זה, מצביע על קירבתו המפתיעה אל ז`אנר הרומאנס החצרני הנפוץ בימי הביניים, ואל הדרך שבה ביקשה להתמודד החברה והתרבות היהודית עם ז`אנר ספרותי זה שהיה מצד אחד כה זר לרוחו של המיעוט החברתי היהודי, ועם זאת למשיכה רבת עוצמה אל תכניו.