קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Liturgical Responses to Catastrophe: A Tentative Categorization

אינספור תפילות, תחינות וטקסים נוצרו בעקבות משבר הקורונה בזרמים השונים ובקהילות הרבות. בהרצאה המוצעת יידונו השפעותיהם של אסונות ומשברים על סדרי התפילה והטקס היהודי. הכללת אירועים משבריים בתפילה מקנה משמעות לאירועים אלה עצמם ושליטה (או תחושת שליטה) למי שמזכירים אותם. איזכור האסונות משולב פעמים רבות בווידוי ובבקשות לעתיד, היינו בעניינים שאינם קשורים באירוע עצמו. נדון בכמה דוגמאות לתגובות ליטורגיות לאסונות מתוך ניסיון לערוך קטגוריזציה ניסיונית שלהם ולנסות לנבא אילו מהם יזכו להיכנס לסדרי התפילה והטקס לאורך ימים.