קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The First Modern Reporting of Epidemics by the Hebrew Press in Palestine: 1902–1903

מטרת ההרצאה לבחון את הסיקור העיתונאי המודרני הראשון עי עיתונות עברית ארץ ישראלית של מגפות. הכוונה לסיקור מגפת החולירע שהתפרצה בארץ במחצית אוקטובר 1902 , הגיעה לשיא במחצית דצמבר 1902, והחלה לדעוך במחצית ינואר 1903. העיתונות העברית בארץ סיקרה בהרחבה את המגיפה על שלביה השונים. השחקנים המרכזיים מאחורי הסיקור היו העיתונאי הוותיק ישראל דב פרומקין , שערך מאז 1870 את עיתון הישוב הישן, "החבצלת" , ואיתמר בן אב" ( שם העט של בן ציון בן יהודה) , בנו הצעיר של אליעזר בן יהודה שהחליף באותה תקופה את אביו בעריכת עיתון "הצבי", עיתון שייצג מאז הופעת ב1884 את הישוב החדש. שני העיתונים לא רק ייצגו קהלים שונים, אלא ביטאו גישות עיתונאיות שונות ותמונת עולם שונה, וניהלו ביניהם תחרות עזה במהלך סיקור המגיפה. אנו ננתח את טכניקות הסיקור השונות, את הז`אנרים העיתונאים שנעשה בהם שימוש, את השפה העיתונאית, את תמונת העולם האידאולוגית של כל אחד מהעיתונים ואת המטרות שניסה כל אחד מהעיתונים לקדם במהלך המגיפה וננסה בסה"כ להצביע במהלך המאבק בין העורך הצעיר לוותיק, מדוע יש לראות באירוע תקשורתי זה את הסיקור העיתונאי המודרני הראשון עי אמצעי תקשורת עברי, של מגיפה בארץ ישראל.