קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Jewish Israeli-Ethiopian Women Artists in Action: Self-Narrating Identity

ההרצאה עוסקת בסוגיות של הגירה וזהות, מפרספקטיבה ביקורתית של מגדר. הגירה בכלל והגירת נשים בפרט הינן תופעות המתרחשות במדינות לאום רבות בעידן הגלובליזציה והיא נחקרה רבות במגוון של תחומי דעת. עם זאת, הגירת נשים מאתיופיה מקבלת ממד מובחן וייחודי בהיבט המקומי משום שמאפייניה של מדינת ישראל עוצבו כמדינת הגירה בעלת ציביון אתני-גזעי. עובדה זו מייצרת סבך בירוקרטי, תיאולוגי ופוליטי של הגדרות זהות הן עבור התושבות הוותיקות והן עבור התושבות החדשות החיות במדינה.

בהרצאה זו אציג יצירות של אמניות שהיגרו כילדות מאתיופיה או נולדות כדור שני בישראל. היצירות ינותחו תוך התמקדות בסוגיות של תהליכי הבניית זהות ובחוויותיהן כבנות דור אחד-וחצי וכבנת דור שני להגירה. שימוש בכלי האנליטי של "הצטלבותיות" יאפשר לדון בשילוב ממדי זהות שונים בקירבן (מגדר, מעמד, גזע, דת, לאום, גיל ועוד).

בהרצאה זו אטען שנשים מהגרות מאתיופיה ובנות הדור השני מטפחות זהות טרנס לאומית, הממשיכה לקיים קשרים ערים עם מדינת המוצא, וכדי לתחזק את הזהות המורכבת של הן נדרשות ל"עבודת זהות סימולטנית". כמו כן אטען שיצירות האמנות שלהן מכילות מבט רפלקסיבי אודות היחסים המורכבים שלהם עם הישראלים הוותיקים וכן עם זהותן ההיברידית. דיון בחייהן של נשים אלו מעלות שאלות חדשות וצורך בהמשגות עכניות אודות מיקומן החברתי, כנשים שחורות בישראל שהינה לבנה בעיקרה, ומתוך כך גם על החברה הישראלית-יהודית באופן כללי.