קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Tel Aviv: First Symbols of Government—Independence on the Way

ב-1 ביוני 1921 פרסמו שלטונות המנדט הבריטי פקודה ובו העניקו לשכונת תל אביב מעמד עצמאי מיפו והגדירו את מעמדה כ"מועצה עירונית". (Township). מאיר דיזנגוף עד אותו יום, ראש ועד שכונת תל אביב, נטל לעצמו את התואר ראש עירייה (למרות שהמעמד של עיר ניתן לתל אביב על ידי הבריטים רק 13 שנים מאוחר יותר ב-1934). מאיר דיזנגוף שפעל נמרצות כשנתיים, לשכנע את הבריטים להעניק לתל אביב את המעמד החדש (בן היתר בסיוע צמוד של זאב ז`בוטינסקי כיועצו המשפטי) , ניצל מיד את הסכמת השלטונות ופרסום הפקודה והוביל להקמת מערך מוסדות עירוניים רשמיים ,הראשונים של תל אביב המתפתחת. מוסדות שהעניקו לעיר העברית הראשונה שאך זה קמה את מעמדה המיוחד ואת היבדלותה מהישובים היהודים האחרים שקמו בארץ ישראל. ההרצאה תתמקד בהליכים שהביאו את דיזנגוף להקמת אותם מוסדות והשימוש המיידי שעשה בהם למענה של העיר תל אביב.

ההרצאה תעסוק גם בדרך כיצד יסד, ארגן ומיסד דיזנגוף את המוסדות הראשונים לניהול העיר, כיצד ניצלה תל-אביב את מעמדה העצמאי וכיצד הוביל מאיר דיזנגוף להקמת המנגנון העירוני ההתחלתי, הוועדות העירוניות. מדוע בחר להפוך בניין מרשים כבית עיריית תל-אביב ומה עשה לשם כך? מדוע התעקש למתג את תל אביב עם סמל עירוני אותו גיבש בסופו של דבר הצייר נחום גוטמן וגם מה הייתה הסיבה של דיזנגוף לייסד ביטאון עירוני ייחודי בשם "ידיעות עיריית תל אביב. ההרצאה תזכיר גם את הדרך בה הקים דיזנגוף את מערכת חוקי העזר העירוניים, וגיבוש את מערכת המיסים העירונית. עקשנותו לגבש חוקה לתל אביב ומה עמד מאחורי יוזמתו להקים אף משטרה עירונית מיוחדת לתל אביב.

ההרצאה בסיכומה, תנסה לתת מענה האם אכן מהלכים אלו ואחרים אכן הביאו באותם שנים את דיזנגוף להוביל את תל אביב כאי שלטוני יהודי עצמאי בתקופת השלטון הזר של המנדט הבריטי.