קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Medieval Origins of Maskilic Melitsah

בהרצאתי אעסוק במקורות המדיבליים של שני מושגים משכיליים מרכזיים, שזכו לפריחה בהגות הספרותית העברית של המאה השמונה עשרה. תורת המליצה ועלייתה של האסתטיקה עמדו במרכז הגותם של משה מנדלסון, נ"ה וייזל ויצחק אייכל. בכוונתי להצביע על הקשרים המחברים הוגים מרכזיים אלה למחשבת הספרות שעולה מכתבי הרמב"ם, משה אבן תבון, ופרופיאט דורן.